Aktieägarna erinras om rätten att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se.

3774

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Större aktieägare i Arbona och Mertiva föreslår att de två investmentbolagen ska slås ihop. Det framgår av ett pressmeddelande. Bakom förslaget står bland andra Triega, som är största ägare i både Arbona och Mertiva. Totalt står ägare representerande 52 procent av kapital och 50 procent av

Innehav %. Göransson, Richard. 2 558 929. 12,9%. Mertiva AB. 2 300 878. 2020-05-18 22:33:25 Mertiva Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) -2,04% | 0,35 MSEK pdf download · 2020-05-13 13:34:20  24 juni 2013 — Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Mertiva AB Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt  28 feb.

  1. Stadium drottninggatan norrköping
  2. Diakoner arvika
  3. Utbildning traning
  4. Svn merge message
  5. Miljövänlig produktion
  6. Vem har mest prenumeranter pa youtube 2021
  7. Reparationer
  8. Sommardäck 2021 test
  9. Dirtbike barn
  10. Psykiatriboende linköping

Det innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Diamyds större aktieägare når överenskommelse mån, feb 18, 2013 08:00 CET. Aktieägare i Diamyd Medical AB som representerar en majoritet av rösterna i bolaget har kommit överens om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva), Fredrik Grevelius (som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva), Staffan Malmer (som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona) samt Fredrik Isberg (som är fjärde största ägare i Arbona och inte äger några aktier i Mertiva). Fusion mellan Arbona AB och Mertiva AB. I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen, vilket beräknas ske den 2 november 2020, kommer de aktieägare som, när registrering av fusionen sker, är upptagna i Mertivas aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, att erhålla fusionsvederlag. Förslaget stöds av Triega, som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva, Fredrik Grevelius, som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva, Staffan Malmer, som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona samt Fredrik Isberg, som är fjärde största ägare i Arbona och inte äger några aktier i Mertiva. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

Bolaget har ca 3000 aktieägare. Mertiva är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Mertivas aktiebok förs av Euroclear Sweden.

Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

Köp aktien Mertiva A (MERT A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid

Mertiva aktieägare

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Mertiva förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen  follow request to @FinwireSmallcap. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet.

Mertiva aktieägare

Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se. Aktieägarna i Mertiva AB (publ) ("Mertiva"), tidigare bolagsnamn Diamyd Medical AB, har anmält 5 740 629 aktier i Mertiva för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 21 maj 2013. Totalt kommer en likvid om 114,8 miljoner kronor kontant att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 20,00 kronor per inlöst aktie. Huvuddelen av kassan i Mertiva AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. VD-byte i Diamyd Medical (blivande Mertiva) Den tillträdande styrelsen i blivande Mertiva AB planerar att i ett konstituerande styrelsemöte efter den extra bolagsstämman 22 april utse Andreas Bergsten till verkställande direktör. De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas aktiebok kommer att erhålla fusionsvederlag.
Hjälp med att starta assistansbolag

Mertiva aktieägare

Medical AB, som planerar att dela ut Diamyd Therapeutics till sina aktieägare.

2 maj 2019 Det känns därför mycket bra att Mertiva AB nu kan vara med som långsiktig aktieägare i Triona.“ Håkan Blomdahl styrelseordförande Mertiva  Mertiva.
Moderaterna symbol blomma

Mertiva aktieägare barnskötare skåne lediga jobb
information studies
deltarune chapter 2 release date
haftade bocker
mitt emot zenit
när börjar sverige italien

Produkter. Diamyd Medical utvecklar kombinationsterapier för behandling av autoimmun diabetes i syfte att förebygga, fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna genom att inducera tolerans mot GAD, ett av autoantigenen som kroppen presenterar vid autoimmun diabetes, och på så sätt bevara kroppens egen förmåga att producera insulin.

DIAMYD MEDICAL BLIR AKTIEÄGARE I VACCINTILLVERKARE Pressmeddelande, Stockholm, Sverige - 8  De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i  Styrelsen i Mertiva anser att fusionsvederlaget är skäligt för bolagets aktieägare ur en finansiell synvinkel.