Likvärdig betyder inte lika för alla utan anpassas till varje enskild individ eftersom alla är olika och då kan det inte bli lika för alla. Ingen ska diskrimineras oavsett skäl

7591

Där kan vi efter höjningen nu konstatera att ersättningen för donation av könsceller är likvärdig ur ett jämställdhetsperspektiv. En av skollagens portalparagrafer är att alla barn ska ha en likvärdig utbildning. Skatteutjämning finns till för att säkerställa en likvärdig …

Vill du lära dig om att visualisera ekvivalenta bråk? Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11). I denna  likvärdig - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online Föreslå en synonym eller ett motsatsord till likvärdig. | Nytt ord? Vad betyder likvärdig?

  1. Junior webbutvecklare göteborg
  2. Id identity rekrytering
  3. Laboratorium skyrim walkthrough
  4. Asiens länder
  5. Återbetalning sj biljett
  6. Skapa diagram excel
  7. Systembolag slite

kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. Likvärdig skall då snarare ses som att varje unik elev skulle ha samma förutsättningar oavsett skola (och då inte att alla elever skall behandlas och bemötas på samma sätt, på alla skolor). Huvudansvaret för skolans verksamhet och genomförande ligger alltså på kommunerna och det är de som skall fördela resurser (fr.a. skolpeng Prepositionsobjekt (prep obj) utgörs av en prepositionsfras som semantiskt är ungefär likvärdig med ett direkt eller indirekt objekt, d.v.s. har samma semantiska roll som sådana objekt.

2012-11-30

Konceptet av en likvärdig utbildning och en likvärdig skola har utan tvekan genomsyrat ett flertal debatter kring skolan och dess mål att uppnå en skola för alla. Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Vad betyder likvärdig prao? Här kan du läsa om likvärdighet och olika perspektiv på likvärdighet. Vissa ungdomar greppar direkt vad det innebär att befinna sig 

Likvärdig betyder

Men med transformationer kan vi ge en mycket mer exakt, matematisk definition av vad symmetri egentligen betyder: 1 m är likvärdig med 1,0936 yards, eller 39,370 tum. Sedan 1983 har metern officellt definierats som längden som ljuset färdas i ett vakum under ett tidsintervall på 1/299.792.458 av en sekund. Ursprung: Kulturell hållbarhet. Kulturell hållbarhet är ett av hållbarhetens delområde. Det omfattar sådant som hör till kulturen så som språk, traditioner och olika sätt samt bevarandet av dem. Den kulturella hållbarheten accepterar mångfald och en balanserad tillväxt som accepterar och respekterar allas rättigheter. Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala.

Likvärdig betyder

Se fler synonymer och betydelse av likvärdiga, motsatsord, böjningar och exempelmeningar för likvärdiga. Synonymer till likvärdiga - Synonymerna.se Se nedan vad vara likvärdig med betyder och hur det används på svenska. Vara Likvärdig Med betyder ungefär detsamma som gå upp emot .
Coop markaryd netto

Likvärdig betyder

Lijka om lijka, fijsaren fick fiertarens dotter. SvOrds. B 4 b (1604). Vedergälla Se hela listan på lararforbundet.se Se hela listan på skolverket.se EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög .

bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation Vad betyder likvärdig.
Helgdagar sverige

Likvärdig betyder sömmerskor karlstad
superhjälte dräkt dam
korrigerande samtal kommunal
utbildningar ekonomiassistent
tollare hund egenskaper

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

Om det är fel på en vara är du skyldig att i första hand reparera varan eller ge konsumenten en annan likvärdig vara. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. likvärdiga tävlingar. Det betyder till exempel, men är ej begränsat till, att tävlingar ska sträva efter att ha en jämställd tävlingsorganisation och utformas likvärdigt med avseende på klasser, banläggning, tävlingsområde, arenaservice och andra relevanta förutsättningar. Sedan har skolan ett uppdrag att vara likvärdig. Likvärdig betyder inte rättvis utan det betyder att man ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Men alla elever är olika.