Mar 13, 2020 focused CSS class is added to the selected stream element container, but because all the streams are on the same level, this is a sort of hacky 

3657

svg:hover{opacity:.5}.Nav-module--actionButtonGroup--2k35e{display:flex;bottom:0;z-index:5;left:0 Nav-module--tools--2rx5q:hover~div .

120 ml-auto ) i valfri flexbox-behållare (rad, navbar, kort, d-flex, etc ) left. right. Bootstrap 4 Align Demo Bootstrap 4 Right Align Exempel (float, flexbox, text-right, etc  Fantastisk responsiv målsida HTML CSS inom 26 minuter du kan enkelt använda några div att göra en behållare och display: flex; för att få innehållet att visas  Praktisk användning av FlexBox Utforska flexbox och hur man använder den Mestadels flexibla element raderar exakt längs huvudaxeln och sedan längs  mx-auto (automatiska x-axelmarginaler) kommer att centreras display:block eller display:flex element som har en definierad bredd, (%, vw, px, etc ..). Flexbox  href="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">;