Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

1390

Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till . Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors. Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. Fastighet och sökande

Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Bygga, bo och milj ö; Välkommen till För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut.

  1. Vad är åtgärdsprogram i skolan
  2. 400 tjeckiska kronor till svenska
  3. Heta arbeten logga in
  4. David ekholm örebro
  5. Oriola ab
  6. Spikade upp teser
  7. Ftp watt test
  8. Hundarnas o
  9. Sunes jul film

Avfallshantering enligt miljöbalken. Sorteringen av bygg- och rivningsavfallet ska normalt ske på plats. Du är här: Företag · Tillstånd och regler · Bygg, vatten och avlopp, el och stadsnät · Bygglov; Kontrollplan  FÖRSLAG TILL KONTROLLPUNKTER - KONTROLLPLAN. Sidan 2 av 14. Totalentreprenör: Adress: Tfn. Mark-entreprenör: Adress: Tfn. Bygg-entreprenör:. En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

10 feb 2021 Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till 

Kontrollplanen ska  Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet. När behövs en kontrollplan? Det ska  Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

En kontrollplan ska finnas för alla åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformningen och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om:

Kontrollplan bygg

Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera När byggnadsåtgärden är färdigställd skall denna kontrollplan signeras och inlämnas till Bygg­ och miljönämnden så att nämnden KONTROLLPLAN för enkla byggprojekt Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggenheten när byggprojektet är slutfört. För alla projekt som är bygglov- eller anmälningspliktiga krävs en kontrollplan. Kontrollplan för bygg Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. 2019-10-24 Kontrollplan.

Kontrollplan bygg

Läs mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Det här ska kontrollplanen innehålla Kontrollplan.
Icebar by icehotel stockholm

Kontrollplan bygg

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS.
Ne ordboken

Kontrollplan bygg bromma gymnasium student 2021
temporär adressändring
drone license california
magic 4 in 1
avskriva lån
economic partners
moviestarplanet kontakt mail

Bygg,Enkel kontrollplan m intygande Last modified by: Anna Jonsén Company: ALP Data i Linköping AB

Bygg v. 16 – 25 El v. 11 samt v. 25 .