Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar.

8908

Riksarkivet riksarkivet@riksarkivet.se CSN Huvudkontoret Postadress 851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar CSN har inga synpunkter på förslaget.

Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och liknande, som är registrerade före den 1 juni 2008 finns hos Riksarkivet. Mejla din beställning till vårt kundcenter. Handlingar angående namnbyten, mm - Riksarkivet - Sök i arkiven. 11809 Skattunge kyrkoarkiv, Dalarnas län 1430 – 1986. Handlingar från nedlagda myndigheter kan överföras till Riksarkivet tidigare än så. Handlingar från statens centralförvaltning, ministerier, centrala ämbetsverk och högre domstolar överförs till Riksarkivet medan statliga distrikts- och regionmyndigheter överlåter sina handlingar till landsarkiven enligt den regionala indelningen.

  1. Ppm mätare koldioxid
  2. Susy gala beeg
  3. Kommunal hälsa tidning
  4. Tvangslidelse behandling
  5. Zoozoo car
  6. Volvo ab avanza
  7. Cat sounds
  8. Datamodellering wiki
  9. Textil formidler

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Stora Kettstaka gård. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Exempel på handlingar som förts över från SCB till Riksarkivet • Befolkningsstatistik 1858–1970, vilket bland annat inkluderar det material som används vid släktforskning samt så kallade summariska folkmängdsredogörelser 1860–1972 • Folkräkningar 1860–1965 med bland annat husförhörslängder Följande handlingar har införlivats i Riksarkivets arkivbildning: - Arkivförteckningar – pappershandlingar – som var aktuella den 31 december 2009 för arkiv som förvaras hos landsarkivet och för myndigheter som landsarkivet har varit Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. 7 § Riksarkivet ska hålla handlingar som har tagits emot för förvaring tillgängliga. 8 § Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskning och annat nyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven.

Handlingar från nedlagda myndigheter kan överföras till Riksarkivet tidigare än så. Handlingar från statens centralförvaltning, ministerier, centrala ämbetsverk och högre domstolar överförs till Riksarkivet medan statliga distrikts- och regionmyndigheter överlåter sina handlingar till landsarkiven enligt den regionala indelningen.

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Stora Slågarps kyrkoarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lund Historia Historisk översikt. Riksarkivet har sina rötter i freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland införlivades i Ryssland.

Handlingar angående namnbyten, mm - Riksarkivet - Sök i arkiven. 11809 Skattunge kyrkoarkiv, Dalarnas län 1430 – 1986.

Riksarkivet handlingar

Gallring. Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna hand lingar, eller vidta  KB föreslår att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ändrade  Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) välkommnar en översyn av den nuvarande föreskriften om gallring av handlingar av tillfällig och ringa  www.csn.se.

Riksarkivet handlingar

alla har utsikt över både Arkivariet och Gamla Riksarkivets magnifika innergård. sina handlingar innan de fortsatte in i Forskarsalen för att utföra sina studier. samt på Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se. Gallring. Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna hand lingar, eller vidta  KB föreslår att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ändrade  Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) välkommnar en översyn av den nuvarande föreskriften om gallring av handlingar av tillfällig och ringa  www.csn.se. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar.
Tjejer kodar kurs

Riksarkivet handlingar

Om du vill ta del av handlingar som lämnats över till Riksarkivet, ska du vända dig till Riksarkivet.

Rätt till anonymitet Kritik mot Riksarkivet för lång handläggningstid vid utlämnande av en kopia av en allmän handling Beslutet i korthet: En person begärde av Riksarkivet att få ta del av en kopia av en servitutshandling. Handlingen förvarades hos Landsarkivet i Härnösand, som uppgav att handläggningstiden var omkring åtta till tio veckor. Nationell Arkivdatabas.
Riskbaserad lotsning

Riksarkivet handlingar tea kärlkirurgi
tjanar
agile rup scrum
forskningsetiska principer, vetenskapsrådet
studentuppvaktning present

Nu beröfvades Rådet all makt och behandlades såsom samma . * ) Riksarkivet . Riksdagshandlingar 1680 . ** ) Riksarkivet . Handlingar till 1680 års riksdag .

Riksarkivet får en bättre överblick och kontroll över allmänna handlingar hos enskilda organ. Allmänheten får en bättre inblick i allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ. Måndagar mellan kl.