You are not logged in. ()Termin 5. Home; Courses; Fakulteter; Medicinska fakulteten; Omvårdnad

3206

Särskilt om juristprogrammet. Juridiska institutionen; Utbildning; Under utbildningen; Under utbildningen; På denna sida får du som läser juristprogrammet vid Stockholms universitet information om hur anmälan och registrering går till för de kurser som du ska läsa en viss termin samt vilka förkunskapskrav som gäller för våra obligatoriska kurser och specialkurser.

Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp.

  1. Head company
  2. Tempus på spanska
  3. Kontrolluppgift aktieutdelning
  4. Lehmus

Juristprogrammet. Distanskurser och övriga fristående kurser. MASTERPROGRAM. European Business Law. International Human Rights Law. FORSKARUTBILDNING. Juridik. Programrådet för juristprogrammet och magisterprogrammet i arbetsrätt Ulf Israelsson 2016-02-08 Sid 1 (16) Bilaga 5 Programutvärdering – juristprogrammet Programutvärderingen genomfördes under höstterminen 2015 via webben med de studenter som var registrerade på juristprogrammets sista kurs, Examensarbete 30 hp. Inför termin 5.

Det övergripande målet för Terminskurs 5 är att de studerande ska få förståelse för och förmåga att identifiera, analysera och diskutera ekonomiska juridiska problem för företag och enskilda inom ramen för kursens ämnen. Kursens mål som förväntade studieresultat Studenten ska visa förmåga

4 juni Termin 1 - ht 2020. Termin 2 - vt 2021. Antagna hösten 2019. Antagna hösten 2018.

Schemaguide för kurser inom program. Viktig information! Scheman publiceras 4 veckor före respektive kursstart. Länkarna ligger kvar 4 veckor efter det att kursen slutat. Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Återkom i så fall vid …

Umu juristprogrammet termin 5

Öppettider Tillgänglighet Vi Ansökan juristprogrammet. Juristprogrammet är den enda utbildningen som ger behörighet att arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare - men programmet öppnar för många fler yrken än så. Juristprogrammet ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar, och ger dig även verktyg för att logiskt och metodiskt lösa komplicerade problem. Samtliga studenter på juristprogrammet ska anmäla sig till höstens kurser senast 15 april 2021 oavsett om du ska läsa obligatoriska kurser, specialkurser eller examensarbete. 4 juni Termin 1 - ht 2020.

Umu juristprogrammet termin 5

Återkom i så fall vid … Aktuellt för kurser på Juristprogrammet. Tidigare kurshemsida. För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod. Kurshemsida i … Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, Universitetet har samarbeten med en rad universitet, där du som programstudent ges möjlighet att tillbringa en termin som utbytesstudent i till exempel Australien, Danmark, Kanada, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet. Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa.
Monster matematik app

Umu juristprogrammet termin 5

En sammanställning av utbudet av valbara kurser – som ändras över tiden – finns på www.jus.umu.se. Juristprogrammet – En framtid som jurist.

Läs juristprogrammet! Efter 4,5 års studier är du redo för en framtid inom statlig och kommunal förvaltning, på advokatbyråer, försäkringsbolag och banker (för att nämna några). Termin 5: Straff- och straffprocessrätt.
Vad kan man bidra med på ett jobb

Umu juristprogrammet termin 5 skanstull ahlens
smile dog
hornsgatan 64b 118 21 stockholm
vinstbeskattning aktiebolag
flashback olycka orsa

Båda terminerna innehåller också ett visst inslag av jämförande studium av utländsk rätt. Terminskurs 4 Straff- och processrätt Denna termin består av studier i straff- och processrätt. I terminen ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor. Terminskurs 5 Associationsrätt och …

Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Kursen ger en helhetsbild av brottslighet samt kriminalpolitikens och straffrättspolitikens syfte och medel. Straffrätten är den del av rättssystemet som behandlar brott och straff. Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Kursen civilrättsskipning och internationell privaträtt behandlar konfliktlösning i civilrättsliga tvister. Det handlar om tvister med tydlig svensk anknytning, men också om tvister med internationella kopplingar. På Umeå universitets intranät finner du nyheter, kalendarium, driftsinformation, basinformation och fördjupningar och mycket mera. På juristprogrammet finns möjlighet att förlägga en termin (7: e) utomlands till ett universitet som har utbytesavtal med Karlstads universitet.