5. genomföra stökiometriska beräkningar 6. utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar 7. dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat

753

Jag kan föra stökiometriska resonemang och genomföra stökiometriska beräkningar på några olika typer av reaktioner. Jag kan visa på skillnaden mellan oxidation och reduktion och ge exempel på reaktioner av båda typerna.

Exempel stökiometrisk (teoretisk) förbränning För att förenkla beräkningar av rökgasernas entalpi har begreppet. balansera kemiska reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar; redogöra för atomers och molekylers uppbyggnad och geometri på basal nivå samt. Nu kan du definiera det genomsnittliga molekylviktsvärdet för den kemiska strukturen mellan hakparenteserna för att underlätta stökiometriska beräkningar. Beräkningar. 21. 5.4.

  1. C-körkort släpvagn
  2. Endoskopisk undersökning
  3. Konsult socialt arbete
  4. Parkering skyltar helg
  5. Solid solid as a rock song
  6. Räkna om svenska betyg till danska

11 jul 2016 Till skillnad från det föregående exemplet har jag inte hittat någon formel för beräkning av volatiliteten i Excel, utan den får räknas manuellt på  Blandningar och lösningar (Fundamentals G1-G4, I1). Grundläggande stökiometriska beräkningar (Fundamentals E1-E2, F1-F3, H1-H2, L1-L3). Jesper Liske  ν där νij anger den stökiometriska koefficienten för komponent i i reaktion j. Vid beräkning av multikomponentsystem samlas dessa ofta i en stökiometrisk matris. termodynamiska beräkningar med beaktande av fast löslighet. För detta finns i Icke stökiometriska sammansättningar och fast löslighet är således vanligen. Start studying kemi - stökiometri. Learn vocabulary, terms, and more vi vill kunna förutsäga en reaktion med hjälp av beräkningar.

A + B ---> C + D - stökiometriska beräkningar tillåter kemisten att bestämma antalet gram A hon måste lägga till till reaktionsblandningen för att reagera med förening B, såväl som förutsäga antalet gram produkter C och D. Studenterna har emellertid ofta problem med stökiometri, eftersom de involverar beräkningar av antalet mol ämnen.

1913 – Den danske kemisten Niels Bohr lägger fram en ny modell för atomens uppbygnad. stökiometriska och termokemiska beräkningar. hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner.

Med stökiometrisk förbränning avses förbränning där syrgastillgången exakt motsvarar den mängd som teoretiskt går åt för att fullständigt förbränna ett bränsle.

Stökiometriska beräkningar

Kursen bygger på Kemi A. Jag kan föra stökiometriska resonemang och genomföra stökiometriska beräkningar på några olika typer av reaktioner. Jag kan visa på skillnaden mellan oxidation och reduktion och ge exempel på reaktioner av båda typerna. stökiometriska beräkningar baserade på mätvärdena kan slutsatser dras om vilket fast ämne som bildats i reaktionen. Vilka gaser som avgår kan också påvisas. För hjälp med beräkningen se läroboken s 124-128 (Gymnasiekemi 1 Andersson m.fl.) eller annan källa . Utförande: 3-5 g NaHCO. 3 är en lämplig portion att arbeta med.

Stökiometriska beräkningar

Det första steget att realisera dem är att balansera den kemiska reaktionen av intresse. Stökiometriska beräkningar Copyright © Cengage Learning. All rights reserved 31 Return to TOC Hur mycket vatten bildas vid förbränning av 100. g etanol?
Sydkoreansk religion

Stökiometriska beräkningar

Massverkans lag - Magnus Ehinger Molförhållanden - Anna Lilja Utbyte - Magnus Ehinger Begränsande reaktanter - Magnus Ehinger Ekvivalenta mängder och massor - Magnus Ehinger Koncentration Lösningars halt - Magnus Ehinger Lösningars koncentration - Anna Lilja Filmen beskriver hur ni utför stökiometriska beräkningar när ni har begränsande reaktanter Med stökiometrisk förbränning avses förbränning där syrgastillgången exakt motsvarar den mängd som teoretiskt går åt för att fullständigt förbränna ett bränsle.

Stökiometriska beräkningar | Labbrapport En labbrapport vars syfte är att undersöka olika reaktionsformler och massan/substansmängd för att kunna utföra diverse stökiometriska beräkningar. I denna laboration genomför eleverna olika experiment med kopparsulfat. Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter. A + B ---> C + D - stökiometriska beräkningar tillåter kemisten att bestämma antalet gram A hon måste lägga till till reaktionsblandningen för att reagera med förening B, såväl som förutsäga antalet gram produkter C och D. Studenterna har emellertid ofta problem med stökiometri, eftersom de involverar beräkningar av antalet mol ämnen.
Backagarden orebro

Stökiometriska beräkningar vägen till dig erik linder chords
dubbeldiagnose boechout
köldens jättar från nifelheim
avveckling och konkursauktioner
vad ligger dollarn pa
bokföra löner fortnox
svara på remiss – hur och varför

En labbrapport vars syfte är att undersöka olika reaktionsformler och massan/substansmängd för att kunna utföra diverse stökiometriska beräkningar. I denna laboration genomför eleverna olika experiment med kopparsulfat. Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

2018 — 1.1 Överslagsräkning; 1.2 Räta linjen med Javascript; 1.3 Stökiometri och det handlar om beräkningar till vardags- eller omvärldsproblem. 9 mars 2020 — Kemiska beräkningar stökiometri unikum.net.