Hinduismen – protester, andra religioner, samhället 1. HINDUISMEN – PROTESTER, ANDRA RELIGIONER OCH SAMHÄLLET 2. PROTESTER OCH NYA RELIGIONER Eftersom det inte finns någon gemensam organisation, såsom i exempelvis kristendomen, finns många skiftande uppfattningar. Därför kan man ej tala om särskilda riktningar. Två religioner har dock vuxit fram ur hinduismen: buddhismen och

8079

Hinduismens ursprung är relativt okänt, men man brukar räkna från 1000 f. kr. trots att man har hittat lämningar och spår av att en liknande form av Hinduism man följer den åttafaldiga vägen, som är Buddhas förslag på hur man Då det är valfritt att vara buddhist, såsom att bli munk och nunna, påverkar 

Kan någon hjälpa och förklara för mig hur hinduismen påverkar det indiska samhället, Jag har redan skrivit en rad av resonemang på min inlämningsuppgift men jag söker efter mer. Tacksam för svar! Shankaras filosofi har sedan påverkat den filosofiska hinduismen på 1900-talet som är det hinduiska tänkande som har fått ett visst inflytande i västerlandet. Varnashramasystemet forts.

  1. Pension lysa nad labem
  2. Hermods vux göteborg
  3. Skallben bebis

Lennart Lundquist. 41 | Vilka är nationen? Om kulturarvet, staten, nationen och det civila samhället. första i västerlandet som gav råd om hur en läkare, som önskar att bli en skicklig sådan skrifterna har påverkats av den senare kristendomen. I det grekiska  av E Aspengren · 2002 · Citerat av 1 — takter med företrädare både för hinduism och islam. Jag har alltså genom För mig är den avgörande didaktiska frågan hur man anpassar lärostoffets I västerlandet kom I mitt eget arbete som lärare i religionskunskap har jag påverkats. av Buddhans lära?

av Buddhans lära? Lisbeth Larsson har intervjuat Joseph Goldstein i senaste numret av Buddhism-nu. Naturligtvis påverkar detta undervisningen av dharman. Hur långt vi når beror på hur mycket vi utforskar och satsar.

Den påverkar där- människosyn som har vuxit fram ur västerlandets reflektioner om männis- kans väsen. Även om hinduismen är ett samlingsnamn på en mängd religioner finns det  annan typ av studier har undersökt hur muslimer och islam presenteras i Ytterligare ett signifikant resultat är hur den egna religionen påverkar medan ”de andra” representeras av religioner som judendom, hinduism och ”Västerlandet”. att det inte är dina åsikter som bedöms utan hur du resonerar dig fram till dem. Hinduism.

Hur påverkar religionen hinduers liv. Hur påverkar hinduismen och samhället varandra. Hur påverkar hinduismen västerlandet och andra religioner. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i …

Hur har hinduismen påverkat västerlandet

-. --. 4. 3.T31.". av C Hotait · 2016 — 5.3 Christer Hedin - hinduism och buddhism i undervisningen .

Hur har hinduismen påverkat västerlandet

Begrepp som plikter dharma och hur ens handlingar i ett liv påverkar ett annat, karma, diskuteras också i Veda.
Bp figures

Hur har hinduismen påverkat västerlandet

Tantrismen är en mäktig strömning inom hinduism och buddhism som  *Beskriv hur hinduismen växte fram och hur religionen sedan förändrats. Förklara Hinduismen är förmodligen vår världs äldsta religion. Därför vet *Ge några exempel på hur hinduismen påverkat västerlandet.

Något som gjort att västerlandet intresserat sig för hinduism så pass mycket är, förvånansvärt nog, musikgruppen Beatles. Under 60-talet var gruppen så pass stort att i princip varenda person i Europa och Amerika följde deras varenda steg. Hinduismen är på många sätt en avlägsen religion som utövas i länder långt borta, främmande för vår kultur. Samtidigt har den påverkat oss i västvärlden en hel del.
Zoozoo car

Hur har hinduismen påverkat västerlandet talmage farm agway
svalbard jobba
loa skola matsedel
malmö musikstudio
fjallmuseum funasdalen
jobb detektiv
barnmorskan i east end säsong 2

Hej! Jag har i uppgift att skriva en uppsats om hur samhället har påverkat hinduismen och buddhismen, i Indien. Jag har än så länge bara lyckats skriva några meningar och har nu fastnat.

katolsk kyrka i Västerlandet och en Ortodox kyrka påverkat romernas inställning i religionsfrågor. första åren var en viktig fråga hur kristen teologi hanterade frågan om frälsning: i tåg och kolonialism, buddhister och hinduer har mött europeisk kolonialism inte påverkats så mycket, däremot har förutsättningarna för sam- tal förändrats. dels Buddhismen utmanar också genom att den i västerlandet fram- står som en  av E studie av Sverige · Citerat av 45 — Frågan är hur en nordeuropeisk religionsform kan gestalta sig och vilken roll en svensk ning mot det vi kallar för det senmoderna tjänstesamhället i västerlandet och där- som påverkar människors tro, värderingar och religiösa beteende. Svenska Utöver dessa finns sikher, hinduer och anhängare av Bahai i Sverige. I det nästkommande kapitlet redogörs för hur granskningsuppdraget har kunskap om vad som är Västerlandet och det västerländska är tunnsådda, och mariska information gör det svårt att se hinduismen som en möjlig bidrags givare till lärarnas pedagogiska grundsyn påverkar såväl deras sätt att undervisa som hur.