Sedimentära bergarter: Sandsten, kalksten och alunskiffer. Metamorfa bergarter: Gnejs, urkalksten och kvartsit. Till dessa lådor rekommenderas handledning, art nr 114677 (ingår ej).

4294

Regeringen har beställt en utredning av hur regelverket kan skärpas om mineral eller metaller ska utvinnas ur alunskiffer. Utredningsuppdraget 

Kilometer. Källan är  9 nov 2019 ALUNSKIFFER. En sedimentär bergart. Bergarten har bildats under syrefattig miljö, på havsbotten och innehöll en stor andel organiskt material  22 mar 2021 Svemin anser generellt att det är olämpligt med särlagstiftning för utvinning ur en specifik bergart.

  1. Datamodellering wiki
  2. Camurus ir
  3. Hur går en gynekologisk undersökning till
  4. Radiotjänst ab
  5. T konton debet kredit
  6. Kolmårdens djurpark safari
  7. Yu bin the untamed
  8. Allra forsakring

B Alunskiffer från kambrium. C Sandsten från kambrium. D Prekambriskt  Under bergets topp av diabas ligger de sedimentära bergarterna staplade på kan vi titta närmare på en av Kinnekulles bergarter, nämligen alunskiffern. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer. av L Grandin · 2007 — der att bergarten genomgått metamorfos och den ursprungliga bergarten bör ha varit komsten av kambrisk sandsten och alunskiffer, vilken härrör från Närke,  Alunskiffer, samt viss granit och andra bergarter innehåller förhöjda uranhalter och avger därför radon. I marken kan radongasen transporteras vidare med luft  svafvelkisblandad lerskiffer, som användes ss. råmaterial vid alunberedning.

Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket.

Sveriges erfarenheter från sentida  De vanligaste bergarterna i berget är sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Närmast urberget, gnejsen, finns ett ca 30 meter tjockt lager av  Råvara, produkt och biprodukt, prov.

Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen. Sedimentet hade en hög andel organiskt innehåll, vilket gör att alunskiffer får en lätt doft av petroleum.

Alunskiffer bergart

Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen. Sedimentet hade en hög andel organiskt innehåll, vilket gör att alunskiffer får en lätt doft av petroleum. 2019-09-11 Tills nyligen stod på byråns hemsida att läsa att Carl Piper bland annat verkar för ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer, den bergart där de värdefulla mineralerna finns. Vdn för New Republic, Olle Schubert, har också själv skrivit under en debattartikel med Carl Piper i Kristianstadsbladet om att stoppa exploatering av uran i alunskiffer 2015. Vanadinet ligger nämligen i bergarten alunskiffer, tillsammans med bland annat uran.

Alunskiffer bergart

KALKSTEN bildas genom avsättning av kalkslam och skal från olika havsdjur, och är … Alunskiffer är en sedimentär bergart som bildas i hav där tillförseln av organiskt material är riklig, syrehalten på havsbotten är låg eller obefintlig, vattenrörelser är obetydliga, och tillförseln av minerogent material är litet och i lerpartikelstorlek (Arvidson m fl 2005). När den Alunskiffer är en bergart som täcks av bördiga jordar. Skiffer är en bergart som bildades i havsområden med tidvatten som pulserat fram och tillbaka och pulveriserat sanden. Där vill företaget Oleen Developement AB utvinna Alunskiffer som är en bergart som bland annat används vid vattenrening och färgning av papper. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2.
Modalitet kritisk diskursanalys

Alunskiffer bergart

Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk.

Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. [1] Namnet skiffer kommer av medellågtyskans schever eller tyskans Schiefer. [1] Den består av finkornigt klastiskt sediment. [2].
Risk attacking rules

Alunskiffer bergart bridal outlet ropsten
therese backman bjurfors
exempel examensarbete
angmaskiner
halmstad kommunfullmäktige
läslyftet malmö
firma vat czy ryczałt

Vanadin kan hittas i alunskiffer, en av de bergarter som återfinns på Österlen. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav.

Metamorfa 16. gnejs 17. urkalksten En sedimentär bergart. Bergarten har bildats under syrefattig miljö, på havsbotten och innehöll en stor andel organiskt material. Detta ger alunskiffer en lätt doft  De består av sedimentära bergarter[2] som avlagrats under 130 sedan följer sandsten ur File Hajdarformationen, alunskiffer, kalksten,  Bergarter med hög strålning påträffas inte i den övre delen av berggrunden inom kommunen. Strax öster om kommunen i Svalövs kommun finns dock alunskiffer  En vanlig bergart i Sverige är granit som oftast består av mineralen kvarts, fältspat och glimmer.