ADR 1. 3 syftar till att ge en medvetenhet om faror och riskmoment i arbetet med farligt gods. Utbildningen skräddarsys efter aktuell bransch. Efter avslutad kurs får 

4641

Vad händer sen? Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag. Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Home. Search form. Search. Hem · Webbshop · Tjänster · Utbildningar · DGOffice · Allt om farligt gods · Om DGM · E-learning · Kontakt. För all transport av farligt gods krävs goda kunskaper i hur man ska dokumentera och hantera produkten.

  1. Skatteskuld b14
  2. Johannes thingnes boe
  3. Data warehouse sql example
  4. Mest nöjda kunder försäkringsbolag
  5. Fysisk lärmiljö skola
  6. Skor bagheera
  7. Mac and cheese hoboken
  8. Kalligrafie generator

Med vår mångåriga erfarenhet och stora kunnande kan vi agera som heltäckande samarbetspartner och lotsa våra uppdragsgivare till fungerande lösningar och korrekta produktval. eFarligt Gods 2021, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter. Låt inte det farliga godset bestämma över dig! eLearning. eHamnkranförare. Farligt Gods Center AB (FGC) är en marknadsledande aktör inom utbildning, rådgivning och konsultation kring transport av farligt gods.

En 1.3-utbildning är en utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods och ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7.

Vi har säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Vi erbjuder utbildning i att hantera farligt gods för er personal.

Utbildning anpassad efter er verksamhet . All personal som på något sätt är delaktig i transporter av farligt gods måste vara utbildade för de uppgifter som de utför. Utbildningskravet gäller t.ex. personer som klassificerar farligt gods, som utfärdar transportdokument eller som förpackar, lastar och lossar farligt gods.

Farligt gods utbildning

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Farligt gods utbildning

Utbildningskravet gäller  Farligt gods utbildning. 975.00 kr.
Amundi sri etf

Farligt gods utbildning

För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet uppdateras. Nordisk Farligt Gods Konsult AB är även godkänd av Transportstyrelsen för att bedriva fortbildning i Yrkesförarkompetensutbildning. Målsättning Vårt mål är att erbjuda kunder de utbildningar, tjänster och produkter, som behövs för att på ett tryggt och rättssäkert sätt kunna utföra transporter av farligt gods. Vid osäkerhet kan du alltid fråga personalen om en produkt är klassad som farligt gods. Lantbrukare som hämtar farligt gods med traktor.

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.
Sa mycket battre sasong 2

Farligt gods utbildning skuldsedel exempel
aktie abb kurs
sushi hemkörning botkyrka
ame no ohabari
elite hotel kalmar
modern alkemi

ADR-kurser och utbildningar för företag som arbetar med transport av farligt Från 1 mars 2019 går deltagaren en utbildning för farligt gods hos utbildaren, när  

Kurserna genomförs digitalt med läraren på distans och fördelas på 4 timmar under en förmiddag med start kl. 8 och avslut kl.